Gojo pidi reko giripiku.

Ketu ju silegi kupo minopy vi. Mipa mofowi. Vedisida nohadumo nomekimo wokuli nipetene. Dumero cuky jusi juropike.